CẬP NHẬT DANH SÁCH TÊN VÀ CHỮ KÝ TRÊN C/O FORM E CỦA HẢI QUAN TRUNG QUỐC

Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách bản cập nhật danh sách Tên và Chữ Ký trên C/O form E của Hải quan HuangPu, Trung quốc cấp có hiệu lực từ 01/08/2019, mọi người tham khảo nhé:

 

Sea Dragon Logistics - danh sách Tên và Chữ Ký trên CO form E của Hải quan HuangPu, trung quốc

 

Sea Dragon Logistics - danh sách Tên và Chữ Ký trên CO form E của Hải quan HuangPu, trung quốc 2

 

Sea Dragon Logistics - danh sách Tên và Chữ Ký trên CO form E của Hải quan HuangPu, trung quốc 3

 

Sea Dragon Logistics - danh sách Tên và Chữ Ký trên CO form E của Hải quan HuangPu, trung quốc 4

 

Nguồn: Hải Quan