CÔNG VĂN SỐ 05 /CT-BTTTT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VIRUS CORONA

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5 /CT-BTTTT                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                   Hà Nội, ngày 2 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện công tác phòng, chống

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

-----------------------------------

 

Thực hiện công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị toàn ngành Thông tin và Truyền thông:

 

I. YÊU CẦU CHUNG

 

1. Bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh, trong đó:

 

a) Xác định công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm thực hiện sâu rộng, có hiệu quả nhằm góp phẩn bảo vệ sức khỏe, tỉnh mạng cho nhân dân, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do dịch bệnh gây ra.

 

b) Kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những thông tin sai lệch, lợi dụng tình hình để gây hoang mang trong xã hội và khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

 

2. Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông phải vào cuộc, tham gia công tác phòng, chống dịch; phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan có liên quan phòng, chống dịch hiệu quả.

 

3. Các doanh nghiệp công nghệ cần coi đây là thách thức, đồng thời là trách nhiệm của mình đối với xã hội, khẩn trương vào cuộc, đưa ra những giải pháp, ứng dụng công nghệ số sáng tạo vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

 

- Tuyên truyền về hình ảnh tích cực chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm với nhân dân và cộng đồng thế giới.

 

- Tuyên truyền về hình ảnh, cách ứng xử có trình độ văn hóa và bản lĩnh của một đất nước nhân văn, của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Trung Quốc và cộng đồng thế giới.

 

11. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

 

- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong chỉ thị này tại địa phương.

 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống thông tin cơ sở của địa phương tăng thời lượng tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 

12. Các doanh nghiệp công nghệ số

 

- Chủ động hỗ trợ đơn vị chức năng của Bộ Y tế trong việc nâng cấp trang/cổng thông tin điện tử chính thống về dịch bệnh, bảo đảm tính sẵn sàng về băng thông, đường truyền, tối ưu hoá hiệu ứng tuyên truyền.

 

- Chủ động sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, truyền thông chủ động để phát hiện thông tin giả mạo, sai sự thực; tham gia lan truyền thông tin từ trang/cổng thông tin điện tử chính thống về dịch bệnh.

 

- Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn, chủ động báo cáo, khuyến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền về các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh dựa trên kết quả phân tích.

 

13. Các doanh nghiệp bưu chính

 

Tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển gửi chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra, cụ thể: khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế kể từ ngày 01/02/2020.

 

14 . Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, truyền hình qua Internet, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ số có đông người sử dụng tại Việt Nam (Zalo, Lotus, Coccoc, Gapo, Be, Mocha, Fastgo, Facebook, Google, Grab,...)

 

- Chủ động , sáng tạo trong việc thực hiện lan truyền thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng tới người dùng của mình thông qua các nền tảng công nghệ.

 

- Cung cấp bổ sung các tiện ích đơn giản, sáng tạo trên các nền tảng của mình để người dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống về phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ người dùng phòng, chống dịch bệnh (hỏi đáp, tư vấn, tra cứu, tìm kiếm các thông tin, cơ sở y tế...).

 

                                            thực hiện công tác phòng, chống virus corona