HẠ CONTAINER HÀNG XUẤT TẠI CẢNG CÁT LÁI

Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách thông báo tiếp nhận container hàng xuất tại cảng CÁT LÁI và cảng GIANG NAM, cụ thể như :

HA CONTAINER HANG XUAT TAI CANG CAT LAI VA CANG GIANG NAM

 

Nguồn: Công ty TNHH giao nhận quốc tế Rồng Biển