HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÁC NHẬN VIỆC SỬ DỤNG MÃ VẠCH NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, quy định về việc in mã vạch của nước ngoài lên sản phẩm xuất khẩu theo nghị định 74 năm 2018 đang gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Chính phủ và các cơ quan ban ngành đang tích cực họp và đưa ra hướng giải quyết tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên tính đến hiện tại vẫn chưa có hướng giải quyết nào được đưa ra, vì vậy doanh nghiệp muỗn xuất khẩu phải xác nhận việc sử dụng mã vạch với cơ quan có thẩm quyền. Công ty Giao nhận quốc tế Rồng Biển xin đưa ra hướng dẫn về thủ tục xác nhận việc sử dụng mã vạch như sau:

 

I/ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC SỬ DỤNG MÃ NƯỚC NGOÀI:

Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Bằng chứng Uỷ quyền của công ty nước ngoài (có công chứng) cho phép công ty ở Việt Nam được phép sử dụng mã số của công ty nước ngoài.

2. Bản Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài.

3. Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm.

4. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bản công chứng.

II/ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC ỦY QUYỀN SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH TRÊN SẢN PHẨM THUÊ GIA CÔNG / LIÊN DOANH:

Hồ sơ gồm:

1. Bằng chứng Uỷ quyền của doanh nghiệp (có công chứng) cho phép công ty liên doanh / được thuê gia công sử dụng mã số mã vạch của mình trên sản phẩm liên doanh / thuê gia công.

2. Bản Liệt kê danh mục sản phẩm và các mã số được ủy quyền sử dụng tương ứng.

3. Công văn đề nghị xác nhận việc ủy quyền sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm liên doanh / thuê gia công.

4. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bản công chứng.

Mức phí thủ tục xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài:

- Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm: 500.000đ/hồ sơ.

- Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm: 10.000đ/mã.

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Mr.Long - 0902620898