QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHO HÀNG NÔNG SẢN XUẤT ĐI TRUNG QUỐC TỪ NGÀY 01/01/2019

Công ty Rồng Biển (Sea Dragon Logistics) gửi đến quý khách thông báo từ cơ quan kiểm dịch Thực vật cho hàng nông sản xuất đi Trung quốc cụ thể như sau:

→ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHO HÀNG XUẤT KHẨU

 

  • 8 loại hoa quả gồm: Thanh long, Chuối, Dưa hấu, Vải, Nhãn, Xoài, Mít, Chôm Chôm khi xuất qua Trung Quốc từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (01/01/2019), trên phần khai báo bổ sung của giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải nêu thông tin cơ sở đóng gói, mã đăng ký để cơ quan Trung Quốc xác minh. Nếu không sẽ không được chấp nhận khi hàng đến Trung Quốc.

 

Nếu có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Mr. Long - 090 262 0898

 

Nguồn: Cơ quan kiểm dịch

THÔNG BÁO TỪ CƠ QUAN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHO HÀNG NÔNG SẢN XUẤT ĐI TRUNG QUỐC TỪ NGÀY 01/01/2019