THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Thực hiện thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Doanh nghiệp và tổ chức cá nhân nhập khẩu chú ý:

 

Một lô hàng vừa đăng ký Kiểm dịch thực vật vừa An toàn thực phẩm tạm ngưng khai trên hệ thống một cửa quốc gia về Kiểm dịch thực vật.

 

Khai mẫu giấy đăng ký Kiểm dịch thực vật và kiểm tra An toàn thực phẩm theo phụ lục IA của thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.

 

Ghi chú: Lô hàng chỉ đăng ký Kiểm dịch thực vật vẫn khai trên hệ thống online một cửa.

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Mr.Long – 0902 620 898

 

               THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM