CÔNG VĂN SỐ 1237 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC CỘNG THÊM GIÁ TRỊ CỦA PHÍ D/O, PHÍ CIC/EIS, PHÍ VỆ SINH CONTAINER

Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách thông công văn số 1237 của Tổng cục Hải quan về việc cộng thêm giá trị của phí D/O, phí vệ sinh container và phí CIC/EIS vào trị giá tính thuế như sau:

→ By English

            -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

BỘ TÀI CHÍNH                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1237 / TCHQ-TXNK                                                            Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

V/v phí CIC, DO, vệ sinh container

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Hải quan phát hiện có trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phát sinh các khoản phí CIC/EIS (khoản phụ phí vận tải do hãng tàu thu nhằm mục đích bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng từ các nơi khác về nơi có nhu cầu xuất hàng), phí D/O (phí chứng từ), phí vệ sinh container…đáp ứng các điều kiện cộng vào trị giá hải quan, tuy nhiên chưa được doanh nghiệp thực hiện khai báo và đóng thuế theo đúng quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 

            Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

            Căn cứ quy định tại Điểu 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này;

            Căn cứ quy định tại Điểu 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

            Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: (1) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; (2) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; (3) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan;

            Căn cứ quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế (trừ chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên). Theo đó, phí CIC/EIS, D/O, vệ sinh container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện cộng thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

 

Do vậy, để việc khai báo đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ thực tế nhập khẩu để:

 

1. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo đầy đủ các khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên đáp ứng các điều kiện cộng nêu trên.

 

2. Tăng cường công tác kiểm tra tại khâu thông quan hàng hóa để kịp thời phát hiện đối với các trường hợp phát sinh các khoản phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên đáp ứng các điều kiện cộng nêu trên nhưng doanh nghiệp không thực hiện khai báo đầy đủ để cộng khi xác định giá trị tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung theo đúng quy định.

 

3. Đối với các tờ khai đã thông quan hàng hóa thì tiến hàng rà soát kiểm tra, kiểm tra sau thông quan, thanh tra để phát hiện các khoản phí liên qua đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên đáp ứng các điều kiện cộng nêu trên nhưng các doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai đầy đủ và chưa cộng vào trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu đủ tiền thuế, tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận                                                                                      TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

  • Nơi nhận                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  • PTCT.Nguyễn Dương Thái (để b/c)                                               PHÓ CỤC TRƯỞNG
  • Lưu: VT,TXNK (Cao Hòa-3b)

 

Tải bản chính 1

Tải bản chính 2

tags :
Các tin khác
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM TỪ NGÀY 2/2/2018
Nghị định mới quy định việc thi hành Luật An toàn thực phẩm được xây dựng theo hướng cắt giảm thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Xem thêm
ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA CHO ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG:
Từ ngày 15/11/2017, Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không sẽ chính thức được triển khai theo Quyết định 43/2017/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.
Xem thêm
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 (SCSC&TCS)
Nhân dịp đón Tết Dương lịch 2018, công ty xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ lễ của kho SCSC và TCS như sau:
Xem thêm
NGĂN CHẶN LỢI DỤNG HỆ THỐNG THÔNG QUAN TỰ ĐỘNG ĐỂ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
Lợi dụng hệ thống thông quan tự động 1 số doanh nghiệp đã khai báo không đúng so với thực tế hàng hóa; không khai báo hoặc khai báo sai về tên hàng, số lượng, trọng lượng, xuất xứ, mã số thuế ...
Xem thêm
13 NHÓM THỰC PHẨM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM THEO MÃ SỐ HS
Bộ Y tế và Hải quan vừa ban hành văn bản 3471/QĐ-BYT bãi bỏ Quyết định số 818/2007/QĐ-BYT ngày 5/3/2007 về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS.
Xem thêm

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

VP  giao dịch: 572 đường Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VP chính: G9 Đường DCT8, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh tại HẢI PHÒNG: 78 Đường bao Trần Hưng Đạo, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 028 7306 0077

   090 262 0898  

Email:   JACK@SEADRAGONLOGISTICS.COM

or         SEADRAGONLOGISTICS@GMAIL.COM

  

Web: dichvuthutuchaiquan.vn  ;   seadragonlogistics.com