CÔNG VĂN 5475/TCHQ-TXNK VỀ PHÍ D/O VÀ PHÍ VỆ SINH CONTAINER

      BỘ TÀI CHÍNH                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                                         ĐỘC LẬP - TỰ DO -  HẠNH PHÚC

       *************                                                                                          ********

Số: 5475/TCHQ-TXNK                                                                        Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018

V/v chi phí vận tải và các chi phí

Có liên quan đến việc vận chuyển

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Ngày 21/06/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3581/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố  về chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, qua theo dõi quá trình thực hiện và qua phản ảnh của một số doanh nghiệp trong thời gian qua thì thấy có tình trạng một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện không đúng hướng dẫn tại công văn số 3581/TCHQ-TXNK nêu trên, cụ thể:

 

                Đối với chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên (ví dụ: Phí DO, phí vệ sinh container) hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hải quan nhưng một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn thực hiện cộng vào trị giá hải quan.

 

Việc thực hiện không đúng quy định nêu trên dẫn đến bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp. Để chấm dứt tình trạng nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố :

 

1. Đối với chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hải quan.

 

2. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2018 của Tổng cục Hải quan.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                                            

  • Như trên
  • TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo)
  • Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện)
  • Lưu: VT, GSQL (5b)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Mr.Hòa - 077 919 7727

Tải văn bản gốc tại đây

 

Nguồn: Hải quan

SEA DRAGON LOGISTICS- CÔNG VĂN 5475-TCHQ-TXNK

tags :
Các tin khác
CÔNG VĂN 5459/TCHQ-GSQL VỀ VIỆC ĐÍNH KÈM CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
Qua theo dõi, nắm tình hình thực hiện hướng dẫn tại công văn số 5346/TCHQ-GSQL ngày 13/9/2018 về việc gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Hải quan địa phương và doanh nghiệp việc gửi các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan qua hệ thống hiện đang phát sinh nhiều bất cập
Xem thêm
KHAI BÁO CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC
Theo điều 3 và điều 18 của thông tư 39/2018/TT-BTC, người khai Hải quan phải khai báo chứng từ điện tử khi truyền tờ khai Hải quan điện tử...
Xem thêm
THÔNG TIN NHỮNG CƠ QUAN ĐƯỢC CẤP C/O FORM E TẠI TRUNG QUỐC
Việc xác định Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) từ Trung Quốc có hợp lệ và có được hưởng ưu đãi về thuế quan hay không đang là ...
Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ “C/O KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ” CỦA TRUNG QUỐC
Theo công văn số 730/XNK-XXHH ngày 20/6/2018 của Bộ Công Thương về việc thay đổi cơ quan, mẫu giấy chứng nhận xuất xứ không được hưởng ưu đãi và mẫu con dấu của cơ quan cấp C/O của Trung Quốc
Xem thêm
CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI "KHÔNG" ĐƯỢC KHAI BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ 39/2018
Dựa theo những đổi mới của thông tư 39/2018, công ty Rồng Biển gửi thông tin về Các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai "KHÔNG" ...
Xem thêm

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

VP  giao dịch: 572 đường Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VP chính: G9 Đường DCT8, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh tại HẢI PHÒNG: 78 Đường bao Trần Hưng Đạo, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 028 7306 0077

   090 262 0898  

Email:   JACK@SEADRAGONLOGISTICS.COM

or         SEADRAGONLOGISTICS@GMAIL.COM

  

Web: dichvuthutuchaiquan.vn  ;   seadragonlogistics.com